2.6
таны үнэлгээ
Үнэлгээгээр
Гэрээт эхнэр маань надад хүйтэн ханддаг дундаж 2.6 / 5 гарч 220
Ранк
Товч биш, энэ нь 79.7K үзсэн
Альтернатив
Шинэчлэх
Зохиогч (ууд)
Шинэчлэх
Уран бүтээлчид
Шинэчлэх
Төрөл зүйл
Санал авах
Шинэчлэх