4
таны үнэлгээ
Үнэлгээгээр
Хорон санаат хүн надад хайртай гэж шаарддаг дундаж 4 / 5 гарч 10
Ранк
Товч биш, энэ нь 23K үзсэн
Альтернатив
Шинэчлэх
Зохиогч (ууд)
Шинэчлэх
Уран бүтээлчид
Шинэчлэх
Төрөл зүйл
Санал авах
Шинэчлэх