3.5
таны үнэлгээ
Үнэлгээгээр
Унаж буй цэцэг, урсаж буй ус дундаж 3.5 / 5 гарч 4
Ранк
Товч биш, энэ нь 1.7K үзсэн
Альтернатив
Шинэчлэх
Зохиогч (ууд)
Шинэчлэх
Уран бүтээлчид
Шинэчлэх
Төрөл зүйл
Санал авах
Шинэчлэх