3.1
таны үнэлгээ
Үнэлгээгээр
Халуун ногоотой эхнэрийн дахин төрсөн ертөнц дундаж 3.1 / 5 гарч 91
Ранк
52-рт, 146K үзэл бодолтой байна
Альтернатив
Шинэчлэх
Зохиогч (ууд)
Шинэчлэх
Уран бүтээлчид
Шинэчлэх
Төрөл зүйл
Санал авах
Шинэчлэх