2.8
таны үнэлгээ
Үнэлгээгээр
Таных Үнэхээр өвчтэй, Хайртай өвчтэй юм дундаж 2.8 / 5 гарч 4
Ранк
Товч биш, энэ нь 7.8K үзсэн
Альтернатив
Шинэчлэх
Зохиогч (ууд)
Шинэчлэх
Уран бүтээлчид
Шинэчлэх
Төрөл зүйл
Санал авах
Шинэчлэх