4.2
таны үнэлгээ
Үнэлгээгээр
Би дарангуйлагчийн багш болох болно дундаж 4.2 / 5 гарч 40
Ранк
72-рт, 136.2K үзэл бодолтой байна
Альтернатив
Шинэчлэх
Зохиогч (ууд)
Шинэчлэх
Уран бүтээлчид
Шинэчлэх
Төрөл зүйл
Санал авах
Шинэчлэх