4.3
таны үнэлгээ
Үнэлгээгээр
Ах нараас болгоомжил! дундаж 4.3 / 5 гарч 28
Ранк
67-рт, энэ нь 55K үзэлтэй байна
Альтернатив
Шинэчлэх
Зохиогч (ууд)
Шинэчлэх
Уран бүтээлчид
Шинэчлэх
Төрөл зүйл
Санал авах
Шинэчлэх