4.2
таны үнэлгээ
Үнэлгээгээр
Улаан утаснаас болгоомжил дундаж 4.2 / 5 гарч 20
Ранк
Товч биш, энэ нь 38K үзсэн
Альтернатив
Шинэчлэх
Зохиогч (ууд)
Шинэчлэх
Уран бүтээлчид
Шинэчлэх
Төрөл зүйл
Санал авах
Шинэчлэх