3
таны үнэлгээ
Үнэлгээгээр
Саран, Пёнгангийн Ондал нар дундаж 3 / 5 гарч 2
Ранк
Үгүй, үүнийг 252 удаа үзсэн
Альтернатив
Шинэчлэх
Зохиогч (ууд)
Шинэчлэх
Уран бүтээлчид
Шинэчлэх
Төрөл зүйл
Санал авах
Шинэчлэх