ГЕНРЕС

Жозей

Рыцарь ба эзэн хааны түүх

5
Бүлэг 30 Есдүгээр сарын 16, 2022
Бүлэг 29 Есдүгээр сарын 16, 2022

Урхины инээмсэглэл

5
Бүлэг 30 Есдүгээр сарын 14, 2022
Бүлэг 29 Есдүгээр сарын 14, 2022

Гүйцэтгэх захирал Дээшээ, би доор байна

3.3
Бүлэг 30 Есдүгээр сарын 14, 2022
Бүлэг 29 Есдүгээр сарын 14, 2022

Жинхэнэ хайр гэж юу вэ?

0
12-р бүлэг Долдугаар сарын 28, 2022
Бүлэг 45 Есдүгээр сарын 3, 2022

Хөлдөөсөн зүрхээ хэрхэн хайлуулах вэ

3.3
Бүлэг 44 Наймдугаар сарын 30, 2022
Бүлэг 43 Наймдугаар сарын 30, 2022

Аа, Алтан халбага орж байна гэж хэлээрэй

3.7
Бүлэг 44 Долдугаар сарын 4, 2022
Бүлэг 43 Долдугаар сарын 4, 2022
x