ГЕНРЕС

Амьдралын хэсэг

Сорилттой амьдрал

0
Бүлэг 20 Есдүгээр сарын 21, 2022
Бүлэг 19 Есдүгээр сарын 21, 2022

Торгоны мөрөөдөл

2.5
Бүлэг 30 Есдүгээр сарын 14, 2022
Бүлэг 29 Есдүгээр сарын 14, 2022

Охины эргэн тойрон дахь ертөнц

0
Бүлэг 30 Есдүгээр сарын 14, 2022
Бүлэг 29 Есдүгээр сарын 14, 2022

Урхины инээмсэглэл

5
Бүлэг 30 Есдүгээр сарын 14, 2022
Бүлэг 29 Есдүгээр сарын 14, 2022

Миний гэрээт эхнэр

0
Бүлэг 30 Есдүгээр сарын 14, 2022
Бүлэг 29 Есдүгээр сарын 14, 2022

Өндөр Ерөнхийлөгч

3
Бүлэг 45 Есдүгээр сарын 3, 2022
Бүлэг 44 Есдүгээр сарын 3, 2022

Чиний инээмсэглэл намайг төөрөлдүүлж байна

3.5
Бүлэг 45 Есдүгээр сарын 3, 2022
Бүлэг 44 Есдүгээр сарын 3, 2022

Хувийн өрөөнд юу

3.5
Бүлэг 49 Наймдугаар сарын 30, 2022
Бүлэг 48 Наймдугаар сарын 30, 2022

Өнгөрсөн үеийн миний эхнэр

5
Бүлэг 20 Наймдугаар сарын 30, 2022
Бүлэг 19 Наймдугаар сарын 30, 2022

Бэр бэрийн дайн

0
Бүлэг 20 Наймдугаар сарын 30, 2022
Бүлэг 19 Наймдугаар сарын 30, 2022

Дургүй ээж

1
Бүлэг 20 Наймдугаар сарын 16, 2022
Бүлэг 19 Наймдугаар сарын 16, 2022
x