ГЕНРЕС

Комик

Эзэн хаантай өнгөрөөх шөнө

4.2
Бүлэг 26 Есдүгээр сарын 18, 2021
Бүлэг 25.5 Есдүгээр сарын 9, 2021

Энэ бол аз юмуу эсвэл золгүй явдал уу?

3.7
Бүлэг 47 Есдүгээр сарын 18, 2021
Бүлэг 46 Есдүгээр сарын 18, 2021

Цэвэр цагаан Элизабет

4.4
Бүлэг 29 Есдүгээр сарын 9, 2021
Бүлэг 28 Наймдугаар сарын 30, 2021

Найт хатагтай шиг амьдардаг арга зам

5
Бүлэг 31 Есдүгээр сарын 9, 2021
Бүлэг 30 Есдүгээр сарын 9, 2021

Чимээгүй байдлын цэцэрлэг

5
Бүлэг 17 Наймдугаар сарын 30, 2021
Бүлэг 16 Наймдугаар сарын 24, 2021

Би эмгэнэлт явдлын гол удирдагчийн эхнэр болсон

5
Бүлэг 16 Наймдугаар сарын 14, 2021
Бүлэг 15 Долдугаар сарын 28, 2021

Хорон санаат эмэгтэй бол Марионет бүсгүй юм

4.2
Бүлэг 44 Наймдугаар сарын 6, 2021
Бүлэг 43 Наймдугаар сарын 6, 2021

Би чамд дахиж дургүй

4.5
Бүлэг 40.5 Долдугаар сарын 7, 2021
Бүлэг 40 Долдугаар сарын 7, 2021
x