ГЕНРЕС

Мангас

Өргөсний хаан

0
Бүлэг 51 Есдүгээр сарын 19, 2022
Бүлэг 50 Наймдугаар сарын 26, 2022

Нууцын хаан

3.2
Бүлэг 60 Есдүгээр сарын 19, 2022
Бүлэг 59 Есдүгээр сарын 19, 2022

Миний дахин төрсөн амьдрал илүү сайхан

2.7
Бүлэг 60 Есдүгээр сарын 19, 2022
Бүлэг 59 Есдүгээр сарын 19, 2022

Хосуудын цэцэглэдэг шөнө

0
Бүлэг 60 Есдүгээр сарын 19, 2022
Бүлэг 59 Есдүгээр сарын 19, 2022

Миний гайхалтай найз залуу

5
Бүлэг 60 Есдүгээр сарын 19, 2022
Бүлэг 59 Есдүгээр сарын 19, 2022

Сайхан хурим

3
Бүлэг 60 Есдүгээр сарын 19, 2022
Бүлэг 59 Есдүгээр сарын 19, 2022

Миний хайрт эхнэр дэлхийд эргэн ирлээ

3.6
Бүлэг 60 Есдүгээр сарын 19, 2022
Бүлэг 59 Есдүгээр сарын 19, 2022

Гамшиг супер хүчтэйгээр эргэн ирлээ

3.6
Бүлэг 48 Наймдугаар сарын 31, 2022
Бүлэг 47 Наймдугаар сарын 31, 2022

Хойд нутгийн иргэд

3
Бүлэг 40 Наймдугаар сарын 12, 2022
Бүлэг 39 Наймдугаар сарын 12, 2022

Цагаан хатагтайг минь аварч байна

2.8
Бүлэг 37 Наймдугаар сарын 11, 2022
Бүлэг 36 Наймдугаар сарын 11, 2022

Бид бие биенээ цэцэглэж байна

0
Бүлэг 13 Долдугаар сарын 27, 2022
Бүлэг 12 Долдугаар сарын 27, 2022

Үргэлжлүүлэх Дулаан хурим

2.8
Бүлэг 441 Хоёрдугаар сарын 15, 2022
Бүлэг 440 Хоёрдугаар сарын 15, 2022
x