ГЕНРЕС

Манхва

Зориулалтын хайхрамжгүй байдлын харилцаа

3.3
Бүлэг 49 Есдүгээр сарын 18, 2021
Бүлэг 48 Есдүгээр сарын 18, 2021

Венди цэцэгчин

3.8
Бүлэг 64 Есдүгээр сарын 18, 2021
Бүлэг 63 Наймдугаар сарын 30, 2021

Гүнж галзуурсан дүр эсгэнэ

4
Бүлэг 30 Есдүгээр сарын 18, 2021
Бүлэг 29 Есдүгээр сарын 9, 2021

Элисийн сүйт бүсгүй

4
Бүлэг 46 Есдүгээр сарын 18, 2021
Бүлэг 45 Есдүгээр сарын 9, 2021

Алдагдсан гүнж

3.7
Бүлэг 78 Есдүгээр сарын 18, 2021
Бүлэг 77 Есдүгээр сарын 18, 2021

Би эзэн хааны төгсгөлийг сонгодог

3.8
Бүлэг 107 Есдүгээр сарын 18, 2021
Бүлэг 106 Есдүгээр сарын 9, 2021

Эзэн хаантай өнгөрөөх шөнө

4.2
Бүлэг 26 Есдүгээр сарын 18, 2021
Бүлэг 25.5 Есдүгээр сарын 9, 2021

Би Үнсгэлжинг маш үнэтэй өсгөсөн

3.8
Бүлэг 50 Есдүгээр сарын 18, 2021
Бүлэг 49 Есдүгээр сарын 9, 2021

Хатагтай амрахыг хүсч байна

4.5
Бүлэг 41 Есдүгээр сарын 18, 2021
Бүлэг 40 Наймдугаар сарын 30, 2021

Хатагтай Хүсч байгаагаар

4.3
Бүлэг 50 Есдүгээр сарын 18, 2021
Бүлэг 49 Есдүгээр сарын 9, 2021
x