ГЕНРЕС

Муу санаатай

Далд гэгээнтэн

3.3
Бүлэг 27 Гуравдугаар сарын 8, 2022
Бүлэг 26 Гуравдугаар сарын 8, 2022

Дэгжин бэйсийн заах аргууд

2.4
Бүлэг 7 Аравдугаар сар 16, 2021
Бүлэг 6 Есдүгээр сарын 9, 2021

Ромео, Жулиет нар

3
Бүлэг 0 Наймдугаар сарын 30, 2021

Би Yandere эрэгтэй хар тугалга оосор алдсан

3.2
Бүлэг 47 Наймдугаар сарын 8, 2022
Бүлэг 46 Наймдугаар сарын 8, 2022

Чөтгөрийн гүн унтаж чадахгүй байна

3.7
Бүлэг 44.5 Наймдугаар сарын 19, 2022
Бүлэг 44 Наймдугаар сарын 19, 2022

Би эрэгтэй гол дүрийн эхнэр болсон

4.2
Бүлэг 53.5 Наймдугаар сарын 21, 2022
Бүлэг 53 Наймдугаар сарын 21, 2022
x