ГЕНРЕС

Төлөвшсөн

Намайг хөөх чиний ээлж

3
219 бүлэг Гуравдугаар сарын 25, 2022
218 бүлэг Гуравдугаар сарын 25, 2022

Дэгжин бэйсийн заах аргууд

2.4
Бүлэг 7 Аравдугаар сар 16, 2021
Бүлэг 6 Есдүгээр сарын 9, 2021

Миний хайрт татвар эм

3.5
Бүлэг 22 Есдүгээр сарын 25, 2021
Бүлэг 21 Есдүгээр сарын 25, 2021

Эвэртэй 30 настай Виржин

2.9
Бүлэг 10 Арванхоёрдугаар сар 26, 2020
Бүлэг 9 Арванхоёрдугаар сар 26, 2020

Үргэлжлүүлэх Урвуу хөх

3.1
Бүлэг 10 Арванхоёрдугаар сар 25, 2020
Бүлэг 9 Арванхоёрдугаар сар 25, 2020

Үргэлжлүүлэх Судалгааны ажил

3.1
Бүлэг 10 Арванхоёрдугаар сар 24, 2020
Бүлэг 9 Арванхоёрдугаар сар 24, 2020

Амтат өшөө авалт

2.5
Бүлэг 4 Арваннэгдүгээр 5, 2020
Бүлэг 3 Арваннэгдүгээр 7, 2020

Үргэлжлүүлэх Бие угаагч

2.6
Бүлэг 3 Арваннэгдүгээр 6, 2020
Бүлэг 2 Арваннэгдүгээр 6, 2020

Бардамнасан гүйцэтгэх захирал: Эхнэр анчин

2.6
Бүлэг 273 Есдүгээр сарын 3, 2020
Бүлэг 272 Есдүгээр сарын 3, 2020

Хонгор минь, би ажил хаялт зарлах гэж байна

3.9
Бүлэг 58 Наймдугаар сарын 24, 2022
Бүлэг 57 Наймдугаар сарын 14, 2022
x