ГЕНРЕС

Шүжо Ай байна

Би чамаас илүү аюултай

3.3
Бүлэг 39 Наймдугаар сарын 24, 2021
Бүлэг 38 Наймдугаар сарын 10, 2021

Аврагч

0
Бүлэг 5 Наймдугаар сарын 6, 2021
Бүлэг 4 Долдугаар сарын 19, 2021

Уулын хайр

0
Бүлэг 41 9 болтугай 2021
Бүлэг 40 9 болтугай 2021

Үргэлжлүүлэх Хадам аавтай хамт амьдар

3.1
Бүлэг 3 Нэгдүгээр 31, 2021
Бүлэг 2 Нэгдүгээр 31, 2021

Хүчтэй хайр

2.3
Бүлэг 10 Арванхоёрдугаар сар 17, 2020
Бүлэг 9 Арванхоёрдугаар сар 17, 2020

Сюань Жи Жи

5
Бүлэг 149 Аравдугаар сар 8, 2020
Бүлэг 148 Аравдугаар сар 8, 2020

Торгоны цэцгийн уран зөгнөл

3
Бүлэг 11 Наймдугаар сарын 29, 2020
Бүлэг 10 Наймдугаар сарын 29, 2020

Золгүй залуу мастер ба түүний гэм зэмгүй охин

2.5
Бүлэг 60 Наймдугаар сарын 29, 2020
Бүлэг 59 Наймдугаар сарын 29, 2020
x