ГЕНРЕС

2019

IRIS - Ухаалаг гар утастай хатагтай

3.2
Бүлэг 140 Дөрөвдүгээр сар 26, 2022
Бүлэг 139 Дөрөвдүгээр сар 25, 2022

Муйеллагийн мөрдөгч

4.6
Бүлэг 163 Есдүгээр сарын 9, 2021
Бүлэг 162 Наймдугаар сарын 24, 2021

Ерөнхийлөгчийн хувийн нарийн бичгийн дарга

3.4
Бүлэг 60 Гуравдугаар сарын 28, 2021
Бүлэг 59 Гуравдугаар сарын 28, 2021

Хортой Финикс

4.3
Бүлэг 138 Гуравдугаар сарын 21, 2021
Бүлэг 137 Гуравдугаар сарын 14, 2021

Доктор Элис (Хутгуур бүхий хатан хаан)

4.7
143-р бүлэг - Төгсгөл Гуравдугаар сарын 19, 2021
Бүлэг 142 Гуравдугаар сарын 13, 2021

Эзэн хааны нууцлаг эхнэр

3
Бүлэг 100 Хоёрдугаар сарын 27, 2021
99 бүлэг Хоёрдугаар сарын 27, 2021

Эзэн хааны нууцлаг эхнэр

3
Бүлэг 100 Аравдугаар сар 8, 2020
99 бүлэг Аравдугаар сар 8, 2020

Вампирын академи

4.3
Бүлэг 70 Есдүгээр сарын 1, 2020
Бүлэг 69 Аравдугаар сар 8, 2020

Миний нандин эхнэр, анхны хайр

3.6
Бүлэг 73 Наймдугаар сарын 29, 2020
Бүлэг 72 Наймдугаар сарын 29, 2020

Эзэн хааны нууцлаг эхнэр

2.8
Бүлэг 100 Наймдугаар сарын 28, 2020
99 бүлэг Наймдугаар сарын 28, 2020
x