ГЕНРЕС

Экчи

Бурхадын эсрэг

3.2
Бүлэг 488 12 болтугай 2022
Бүлэг 487 12 болтугай 2022

Хачирхалтай хайрын өрсөлдөгчид нэмэгдэв!

3.2
Бүлэг 45 Дөрөвдүгээр сар 25, 2022
Бүлэг 44 Дөрөвдүгээр сар 25, 2022

Дарангуйлагчийн тайвшруулагч

3.7
Бүлэг 36 Дөрөвдүгээр сар 14, 2022
Бүлэг 35 Дөрөвдүгээр сар 7, 2022

Хорон санаат хүнд дарангуйлагч хэрэгтэй

3.4
Бүлэг 51 Гуравдугаар сарын 11, 2022
Бүлэг 50 Гуравдугаар сарын 11, 2022

Бүх охидын сургуулийн хүү

2.5
Бүлэг 470 Есдүгээр сарын 25, 2021
Бүлэг 469 Есдүгээр сарын 25, 2021

Ер бусын хүргэн

2.8
Бүлэг 119 Есдүгээр сарын 25, 2021
Бүлэг 118 Есдүгээр сарын 25, 2021

Рентген туяаны харааны магистр

3.5
Бүлэг 114 Есдүгээр сарын 25, 2021
Бүлэг 113 Есдүгээр сарын 25, 2021

Эвдэрсэн амьтан: Сэрээрэй

1.5
Бүлэг 33 Есдүгээр сарын 25, 2021
Бүлэг 32 Есдүгээр сарын 25, 2021

Ээжид чинь хүү хэрэгтэй юу

3
Бүлэг 134 Есдүгээр сарын 18, 2021
Бүлэг 133 Есдүгээр сарын 18, 2021

Сүүлчийн хүн (Моши Фанрен)

3.3
Бүлэг 378 Есдүгээр сарын 18, 2021
Бүлэг 377 Есдүгээр сарын 18, 2021
x