ГЕНРЕС

Шинжлэх ухаан

AI эмч

2
Бүлэг 27 Есдүгээр сарын 18, 2021
Бүлэг 26 Есдүгээр сарын 18, 2021

Улаан цэцэгсийн цэцэрлэг

3.3
Бүлэг 37 Есдүгээр сарын 18, 2021
Бүлэг 36 Наймдугаар сарын 24, 2021

Эрчүүдийг хуурах нь үхэх ёстой

3.1
Бүлэг 244 Есдүгээр сарын 18, 2021
Бүлэг 243 Есдүгээр сарын 18, 2021

Гүнжийн сансрын хөлөг

3.9
Бүлэг 85 Наймдугаар сарын 30, 2021
Бүлэг 84 Наймдугаар сарын 24, 2021

Ширэнгэн шүүс

5
Бүлэг 37 Наймдугаар сарын 14, 2021
Бүлэг 36 Наймдугаар сарын 14, 2021

Жинхэнэ эр хүн

0
Бүлэг 35 Долдугаар сарын 28, 2021
Бүлэг 34 Долдугаар сарын 28, 2021

Хүний биеийн бясалгал

0
Бүлэг 125 Дөрөвдүгээр сар 24, 2021
Бүлэг 124 Дөрөвдүгээр сар 24, 2021

Танилцахад таатай байлаа

5
Бүлэг 40 Дөрөвдүгээр сар 6, 2021
Бүлэг 39 Дөрөвдүгээр сар 6, 2021

Үргэлжлүүлэх Сайхан робот

4
Бүлэг 3 Нэгдүгээр 31, 2021
Бүлэг 2 Нэгдүгээр 31, 2021

Сул бие дотор

3
Бүлэг 10 Арванхоёрдугаар сар 20, 2020
Бүлэг 9 Арванхоёрдугаар сар 20, 2020
x