ГЕНРЕС

Шинжлэх ухаан

Тусгай инженер

5
Бүлэг 30 Есдүгээр сарын 14, 2022
Бүлэг 29 Есдүгээр сарын 14, 2022

Гэмгүй хүмүүсийн төлөөх шударга ёс

0
Бүлэг 20 Есдүгээр сарын 13, 2022
Бүлэг 19 Есдүгээр сарын 13, 2022

Tracer дотор

0
Бүлэг 20 Есдүгээр сарын 13, 2022
Бүлэг 19 Есдүгээр сарын 13, 2022

Цагаан хатагтайг минь аварч байна

2.8
Бүлэг 37 Наймдугаар сарын 11, 2022
Бүлэг 36 Наймдугаар сарын 11, 2022

буй Гэрээтэй санал

3.8
Бүлэг 50 Нэгдүгээр 21, 2022
Бүлэг 49 Нэгдүгээр 21, 2022

буй Диаволд дурлах

4.2
Бүлэг 50 Нэгдүгээр 19, 2022
Бүлэг 49 Нэгдүгээр 19, 2022
x